Mặt bằng dự án Nhà phố thương mại Bình Minh

Quy hoạch chi tiết dự án Chợ & Nhà phố thương mại thị xã Bình Minh